Thursday, October 10, 2013

Irish Letter To Friend

A Thomaís, a chara, Beatha and slainte. Conas taoi? Tá suil agam go bhufil tú ar bharr do slainte. Go raibh maith agat as ucht do litreach. Maith dom é nar scríobh mé chugut níos luaithe mé anois. Tá cathrú orm. Táim ag obair i siopa muncail sa faoin tuath. Cabhraím leis na cuastaiméirí agus ag líonadh seilfeanna san ollmhargadh. Is fuath liom an post. Tá sé an-leadránach agus tá na huaireanta fada. Tár éis gach lá tá mé tuirseach traochta. An bhfuil post páirtaimseartha agat? Conas is gach rud sa bhaile? Aon rud suimiúil nó nua? Ní féidir liom fanacht le bheith sa bhaile arís. Is fada liom uaim mo chairde ar fad, nach bhfuil mórán le déanamh anseo faoin tuath. An mbeidh tú ag glaoch orm amárach? A thomaís, Caithfidh mé críoch a chór leis an litír seo anois mar is mo dhinnéar réidh. Scríobh chugaim go tapa. Idir an da linn, tabhair aire duit fein. Slán go fóill, Pól. English: Thomas, my fri pole, Life and health. (Its equal a saying, camp say it when taking a drink and stuff exchangeable that. Like a good luck thing) How are you? I hope that you are on the top of your health. Thank you for your letter. life-threatening I didnt write till right off. I didnt mystify a chance.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Im working in my uncles shop in the countryside. I athletic supporter the customers and fill the shelves in the shop. I scorn the job. It is very dumb and the hours are long. Following every twenty-four hour period Im exhausted. Do you nurture a part-time job? How is everything at home? Anything interest or new? I keister not sojourn to be home once more. It is far from all my friends, ! not oft to do here in the countryside. entrust you be name me tomorrow? Thomas, I must end this letter now as my dinner is ready. Write again quickly. Meanwhile, Take safekeeping of yourself. Bye for now, Paul. I.S. Tell Mary that I was asking for her.If you sine qua non to get a full essay, purchase order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment