Thursday, July 11, 2013

Internet Egitm

internet egitm İnternetin Eğitim Ama?lı Kullanılması Selami Yılmaz?oban* - selami@istak.com Fehmi Damkacı** - fehmi@wam.umd.edu Her an yeni bir gelişmeyle karşılaştığımız g?n?m?zde, teknolojinin sağ comradeığı kolaylıklar hayatımızın her alanında kendine yer bulmuş durumda. Bilgisayar ve internetin eğitim amacıyla kullanılması da bu gelişmelerle birlikte unloose yıllarda d?nya g?ndemine girmiş bir konu.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
İnternetin eğitim ama?lı kullanımından bahsettiğimizde, uzaktan eğitimden sınıf i?i eğitime kadar bir?ok konu g?ndeme gelir. Bu geniş konu i?erisinde ?zel olarak internetin eğitim ama?lı kullanımını ‘?ğretmen Merkezli Eğitim’ ve ‘?ğrenci Merkezli Eğitim’ olarak iki ana başlık alt...If you requisite to get a earphone essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment